Kvalitetspolicy

Policy för kvalitet

Tebex skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar.
Av Tebex tillverkade produkter skall kännetecknas av god kvalitet och varje leverans skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:

· alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer ger den största kundtillfredsställelsen
(kundkontakter)

· ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskade kostnader
(kalkyl/efterkalkyl; lönsamhet i % av TK)

· ha ett effektivt kvalitetssystem vars resultat förbättras och utvärderas
(leveranssäkerhet; reklamationskostnader)

facebook instagram twitter youtube