Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Målsättning och syfte.

Vår målsättning är att hushålla med råvaror och energi på bästa möjliga sätt i vår verksamhet, samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning maximalt.

 

Lagar, författningar och krav.

Tebex följer och beaktar de allmänna hänsynsregler och riktlinjer som finns i Miljöbalken SFS 1998:808 samt Renhållningsförordningen SFS 1998:902. Vi följer även den lokala renhållningsförordning som finns i Norrtälje kommun.

 

Samarbetspartner.

Vi använder företaget Kuusakoski Recycling som är specialister inom återvinningslösningar och materialförsäljning. Tebex anlitar Kuusakoski för återvinning av wellpapp, kabelspill, koppar, plåt och metall.

Övrigt avfall sorterar vi själva och lämnar på kommunens återvinningsstation i Görla företagsby enligt deras regelverk.

Vid frågor kring vår miljöpolicy, kontakta Kent Engström på +46 (0)176-20 85 83 eller via kent@tebex.se

 

facebook instagram twitter youtube