TEBEX FRÅN INSIDAN.

Vi är ett lärande företag, och sedan 2010 har vi ytterligare utvecklat vår verksamhet genom programmet Produktionslyftet. Filosofin, metoderna och verktygen gör oss lite bättre varje dag.

HISTORIA

HISTORIA

Tebex Cable Assemblies AB har sina rötter i ingenjörsfirman Tebex, som startades redan 1955.

Vid den tiden arbetade firman som teknisk konsult. Ett viktigt kunduppdrag var att konstruera mjölkanläggningar åt Alfa-Laval. Arbetet med dessa maskiner innefattade ett stort mått av kablagekonstruktion. Efterhand började Tebex också producera en allt större del av de kablage som konstruerades åt Atlas Copco.

I början av 1970-talet ombildades företaget till handelsbolag. 1976 lades den tekniska konsultverksamheten ned, och i samband med det ändrades namnet till Tebex Kabelstammar. Samma år tillträdde nuvarande VD, Raymond Fernström på sin post. Idag har Tebex ca 40 medarbetare.

 

CERTIFIERING

Vi har varit ISO 9001 Certifierade sedan 1997

Vi är även Certifierade i UL, ETL samt Ecovadis hållbarhetsprogram

Vi blickar alltid framåt och kommer även under 2024 bli klara med ISO 14001 Miljöcertifiering

 

PRODUKTIONSLYFTET

Ett positivt resultat på alla sätt.

Mellan 2010 och 2012 deltog vi i utvecklingsprogrammet Produktionslyftet för att ytterligare förbättra och effektivisera vårt produktionssystem.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Programmet drivs i samarbete med åtta högskolor i Sverige. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean, men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

 

Resultatet av utvecklingsarbetet är uteslutande positivt. Medarbetarnas engagemang, delaktighet och ständiga förbättringstänk är de viktigaste delarna för den fortsatta utvecklingen i Tebex som ett lärande företag. Vi har idag en förbättrad produktionsprocess som genererar tidsbesparing, effektivare uppföljning och bättre projektlönsamhet. Dessutom levererar vi idag högre kvalitet på våra produkter.

 

facebook instagram twitter youtube