PRODUKTER & LÖSNINGAR

Den sammanhållande faktorn. Läs mer nedan om våra kablageprodukter och våra tjänster som gör oss till en helhetsleverantör inom kablage och kabelstammar.

SMARTA LÖSNINGAR.

Vi levererar behovsanpassade problemlösningar.

Med vår erfarenhet och kunskap levererar vi ibland lösningar som är mer ekonomiska, men ofta handlar det om att göra kablaget mer produktionsvänligt och att välja rätt kvalitet på komponenterna – inte för hög och inte för låg. Leveransen från oss ska vara den bästa lösningen för ditt behov.

TEBEX REDAN TIDIGT.

Vi hjälper gärna till med prototypkablage eller att ta fram ditt tillverkningsunderlag. Tebex finns här för dig.

Efter mer än 40 år i branschen kan vi effektivisera och optimera lösningar på många olika sätt. Den viktigaste förutsättningen är att vi får komma in tidigt i utvecklingsprocessen. Vi kan som exempel komma med förslag på kontaktdonstyper baserade på prestanda och tillgänglighet, men också komma med råd inför komponentinköp med minimikvantitet.

Vi har lång erfarenhet av allt från enkla småkablage till stora komplicerade ”bläckfiskar”, oavsett typ och utförande. Vi har allt från handverktyg till olika typer av hel- och halvautomatiska maskiner. Kablagesömnaden sker enligt kundens specifikation, t ex med tejp, garn, buntband eller slang.

Kabelstammar

Enkla högvolymkablage, bestående av enkelledare med kabelskor eller kontakter i ena eller båda ändarna. För att få ekonomi i denna typ av kablageproduktion krävs anslutningsmaskiner med hög kapacitet och tillförlitlighet. Därför har Tebex valt två Komax Gamma 333PC som bas i sin single wire-produktion. Ett stort urval applikatorer och vanliga bänkpressar kompletterar dessa effektiva helautomater.

Single Wires

Vår styrka på detta område är flexibilitet och korta leveranstider. Maskinutrustningen är avpassad för små och medelstora serier. Vi klarar alla fabrikat och kontaktdonstyper på marknaden, och hjälper gärna till med splittning av kabeln, ”daisy chain”-lösningar och kombinationer med andra kontaktdonsfamiljer. Vi jobbar även med kompakta TE Micro-MaTch.

Bandkabel & FFC

Krav på låg vikt, stora datamängder, höga överföringshastigheter och total störningsokänslighet leder allt oftare till lösningar med fiberoptik. Tillverkningen av dessa kablar kräver stor precision och gott hantverkskunnande. Tebex överbrygger klyftan mellan den önskade funktionen och den fysiska lösningen.

Fiberoptik

Koaxialkablar har många användningsområden, vilket i sin tur gör att kundernas krav varierar. Med hjälp av vår maskinpark med kap-, skal- och specialmaskiner som Schleuniger MP8015 och MP207 bearbetar vi koaxialkabel på ett sätt som tillfredsställer högt ställda krav på effektivitet och kundanpassning.

Koaxialkablar

En speciell nisch för oss på Tebex eftersom många av våra kunder är verksamma inom telekom, IT och databranschen. Vår kompetens kommer bäst till sin rätt när uppdragen omfattar udda konfigurationer. Vi tänker då t.ex. på spiraliserad kabel, modularpluggar eller koaxialdon. Naturligtvis producerar vi även okomplicerade standardkablar.

Datakablage

KEDJAN

Alla uppdrag är olika, kontakta gärna oss för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Här beskrivs några viktiga delar i arbetsprocessen, som vi erbjuder för att säkerställa kvaliteten, skapa den mest ekonomiska totallösningen och minimera din arbetsinsats. Vi tar hand om ditt uppdrag från klipp och skal till färdigförpackad och levererad produkt.

Genom ett nära samarbete med Eskilstuna Elektronikpartner, som arbetar med konstruktion, utveckling och produktion av elektronik, har vi möjlighet att erbjuda totallösningar. Inkluderat de ovan nämnda arbetsprocesserna klipp och skal, kontaktering, kabelstammar och montering. Vi erbjuder även konstruktion och materialinköp samt lagerhållning av dina produkter och ansvar för distributionen.

Totallösningar

Nästa steg är att erbjuda montering av inte bara kablage och kabelstammar utan även mekaniska komponenter, kretskort och andra elektronikdetaljer. Vi har en monteringshall på ca 600 kvadratmeter just för detta ändamål.

Montering

Därefter sammanför vi de enskilda kablarna till kablage. Resultatet blir färdiga moduler, som kan hanteras rationellt och snabbt samtidigt som risken för felkopplingar är minimal. För att nå det resultatet krävs att kablagen anpassas till kundens slutprodukt. Dessutom ställer det stora krav på noggrannhet och funktionstester så att allt fungerar på det sätt som är avsett.

Kabelstammar

Den enklaste formen av kablage är Single wires, som består av en ledare med kontaktpressade stift eller hylsor i ena eller båda ändarna. Vi producerar också slitskontakterade kablage på bandkabel (1,27 och 2,54 mm delning), FFC-kablage (flatkabel) koaxialkablar av många olika typer (tex BNC och SMB), och fiberoptiska kablage på såväl plast- som glasfiber.

Kontaktering

Klippning och skalning är det första steget vid allt arbete med kablage.

Klipp och skal
facebook instagram twitter youtube