NÄR KOSSORNA SJÄLV FÅR VÄLJA

För VMS-programmet uppskattar vi verkligen att ha en kunnig kablagepartner på nära håll.
Göran Löhr, inköpsansvarig kablage, DeLaval

DELAVAL:

DELAVAL:

Kablagelösningar för frihet och kvalitetsmjölk.

DeLaval har mer än 125 år av erfarenhet och innovation inom mjölkproduktion och hjälper mjölkproducenter att driva sina gårdar på det sätt de önskar. Delaval har som mål att påverka och forma framtidens mjölkproduktion redan idag. Målet är att påskynda övergången från styrning av mjölkproduktionen till en mer övergripande styrning av gårdens totala lönsamhet.

Bilden är från DeLavals egen gård – Hamra Gård söder om Stockholm. Hamra Gård är DeLavals viktigaste inspirationskälla. En gård som varit igång sedan 1901.

facebook instagram twitter youtube