VÄLKOMMEN TILL TEBEX. EN SAMARBETSPARTNER FÖR FRAMTIDEN.

Stockholm 45 min. Arlanda 60 min. Mälardalen 120 min.

Vi finns alltid nära tillhands i Norrtälje i Roslagen.

1976-2016. TEBEX 40 ÅR.

Sedan 1976 har vi hjälpt våra kunder med förstklassiga kablagelösningar.

PRODUKTER & LÖSNINGAR.

Kablage är ofta en liten, men oerhört viktig del i avancerade produkter. Våra kunder finns exempelvis i fordons-, medicinelektronik- och telekomindustrin. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi som samarbetspartner redan tidigt i det tekniska utvecklingsarbetet komma med förslag på lösningar för att förbättra produktionsekonomin och säkerställa rätt kvalitetsnivå i projektet.

LÄS MER
LOKAL PRODUCENT & GLOBAL LEVERANTÖR.

LOKAL PRODUCENT & GLOBAL LEVERANTÖR.

Hitta hit

EN ERFAREN SAMARBETSPARTNER.

För att du som kund ska kunna dra nytta av vår kunskap och erfarenhet på bästa sätt är det bra om vi finns med i det tekniska utvecklingsarbetet – som en samarbetspartner. På ett tidigt stadium kan vi då komma med förslag och lösningar som ibland är mer ekonomiska, ibland mer pålitliga och i vissa fall både och. När vi talar om ekonomiska lösningar handlar det om att göra kablaget mer produktionsvänligt och att välja rätt kvalitet – inte för hög och inte för låg.

En kopp kaffe?

REFERENSKUNDER

Full frihet för kossorna. Bättre mjölk åt folket.

Utforska projekt

Rådgivning och konstruktionsstöd från oss tidigt i processen genererar ofta kortare projekttider och lägre kablagekostnader.

Raymond Fernström, vd

Läs mer om vårt samarbete med Ahlberg Cameras.

Utforska projekt
Vi är definitivt inte Tebex största kund, men vi behandlas alltid på bästa sätt och får ett proffsigt bemötande. Tebex bryr sig lika mycket om kvalitet och precision som vi.
Patrik Viktorsson, vd, Vetek

Det finns minst en våg för alla behov.

Utforska projekt
facebook instagram twitter youtube